Bøker
Romanserier
Forfattere
Blogg
Ingen treff
0

Ny kunde? Registrer deg her

  • Raskere utsjekk
  • Se logg over tidligere kjøp
  • Motta gode tilbud og anbefalinger

Skattejakt

58

Skattejakt
Item no. contained in field sku!
Available languages: nor-NO
Current language ():
NameTypeDataData (RAW)
Bokbasen_bok_dataonix no.bokbasen.150181294 03 04 01 Bokbasen 0522 03 9788251693875 15 9788251693875 01 Bokbasen_ProprietaryID 150181294 00 BC B113 08 142 gr 01 180 mm 02 110 mm 03 14 mm 07 Bok 10 01 Bokbasen_ProprietaryID 150149575 01 02 Malmbyen 01 22 01 1 01 Skattejakt 1 A01 04 01 Bokbasen_ProprietaryID 32735 Midtsund, Aud 50 1944 01 NO 1 01 nob 00 251 03 37 910 38 41040 93 FR 93 FYR 94 1DNN-NO-DF 96 3MPB 24 Bokbasen_Subject Arbeiderklassen 24 Bokbasen_Subject Gruvedrift 24 Bokbasen_Form Romaner 24 Bokbasen_Genre Romantikk 24 Bokbasen_Time 1900-1945 24 Bokbasen_Geograhpical_Place Kirkenes 24 Bokbasen_Geographical_place Kirkenes 24 Bokbasen_LitteraryType Skjønnlitteratur 02 Bokbasen_Audience Voksen 03 00 Berit har hatt en tung tid og er blitt sendt bort for å komme til hektene igjen. Lenge er hun rolig og stiller ingen spørsmål. Så begynner minnene å komme tilbake Plutselig begynte hun å skjelve. For sitt indre blikk så hun for seg menneskemengden hvor hun hadde holdt en eller annen slags tale, men hva var det hun hadde sagt? Det måtte ha vært noe fryktelig galt Charlotte skal gifte seg med Philip, og alle burde glede seg på hennes vegne. Men slik er det ikke: Foreldrene orker knapt å snakke med henne etter at hemmeligheten hennes ble utbasunert for hele byen. 01 02 03 02 04 ol.jpg https://api.boknett.no/metadata/export/object/download?id=cNCyyq0qYhEkXRED%2B%2BYmfHhXlIHVmBJBIKjoVX1YnvDvpLSAMgtQKn35QU4aWl%2Fd 01 02 03 02 04 os.jpg https://api.boknett.no/metadata/export/object/download?id=SF5R2njoX7yY9D2C3Bfd4HhXlIHVmBJBIKjoVX1YnvDvpLSAMgtQKn35QU4aWl%2Fd 01 02 03 02 04 org.jpg https://api.boknett.no/metadata/export/object/download?id=ZPMzVNWthTyGMZ9ueH15LvnW3umeve08hECBSpHZqEmT9kfNahXe4jsee9QakzlL 01 Bokbasen_ImprintID 663901 Bladkompaniet 01 01 Bokbasen_Kundenummer 0522 Vigmostad & Bjørke AS 01 2016 12 2016 11 20160219 1 06 01 Bokbasen_AlternativeFormat 20160219140511489 04 Grønn 06 FBF 21 02 98.00 01 Z 0 NOK <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Product> <RecordReference>no.bokbasen.150181294</RecordReference> <NotificationType>03</NotificationType> <RecordSourceType>04</RecordSourceType> <RecordSourceIdentifier> <RecordSourceIDType>01</RecordSourceIDType> <IDTypeName>Bokbasen</IDTypeName> <IDValue>0522</IDValue> </RecordSourceIdentifier> <ProductIdentifier> <ProductIDType>03</ProductIDType> <IDValue>9788251693875</IDValue> </ProductIdentifier> <ProductIdentifier> <ProductIDType>15</ProductIDType> <IDValue>9788251693875</IDValue> </ProductIdentifier> <ProductIdentifier> <ProductIDType>01</ProductIDType> <IDTypeName>Bokbasen_ProprietaryID</IDTypeName> <IDValue>150181294</IDValue> </ProductIdentifier> <DescriptiveDetail> <ProductComposition>00</ProductComposition> <ProductForm>BC</ProductForm> <ProductFormDetail>B113</ProductFormDetail> <Measure> <MeasureType>08</MeasureType> <Measurement>142</Measurement> <MeasureUnitCode>gr</MeasureUnitCode> </Measure> <Measure> <MeasureType>01</MeasureType> <Measurement>180</Measurement> <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode> </Measure> <Measure> <MeasureType>02</MeasureType> <Measurement>110</Measurement> <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode> </Measure> <Measure> <MeasureType>03</MeasureType> <Measurement>14</Measurement> <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode> </Measure> <ProductClassification> <ProductClassificationType>07</ProductClassificationType> <ProductClassificationCode>Bok</ProductClassificationCode> </ProductClassification> <Collection> <CollectionType>10</CollectionType> <CollectionIdentifier> <CollectionIDType>01</CollectionIDType> <IDTypeName>Bokbasen_ProprietaryID</IDTypeName> <IDValue>150149575</IDValue> </CollectionIdentifier> <TitleDetail> <TitleType>01</TitleType> <TitleElement> <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> <TitleText>Malmbyen</TitleText> </TitleElement> <TitleElement> <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <PartNumber>22</PartNumber> </TitleElement> </TitleDetail> </Collection> <TitleDetail> <TitleType>01</TitleType> <TitleElement> <SequenceNumber>1</SequenceNumber> <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <TitleText>Skattejakt</TitleText> </TitleElement> </TitleDetail> <Contributor> <SequenceNumber>1</SequenceNumber> <ContributorRole>A01</ContributorRole> <NameType>04</NameType> <NameIdentifier> <NameIDType>01</NameIDType> <IDTypeName>Bokbasen_ProprietaryID</IDTypeName> <IDValue>32735</IDValue> </NameIdentifier> <PersonNameInverted>Midtsund, Aud</PersonNameInverted> <ContributorDate> <ContributorDateRole>50</ContributorDateRole> <Date dateformat="05">1944</Date> </ContributorDate> <ContributorPlace> <ContributorPlaceRelator>01</ContributorPlaceRelator> <CountryCode>NO</CountryCode> </ContributorPlace> </Contributor> <EditionNumber>1</EditionNumber> <Language> <LanguageRole>01</LanguageRole> <LanguageCode>nob</LanguageCode> </Language> <Extent> <ExtentType>00</ExtentType> <ExtentValue>251</ExtentValue> <ExtentUnit>03</ExtentUnit> </Extent> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>37</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectCode>910</SubjectCode> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>38</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectCode>41040</SubjectCode> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>93</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectCode>FR</SubjectCode> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>93</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectCode>FYR</SubjectCode> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>94</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectCode>1DNN-NO-DF</SubjectCode> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>96</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectCode>3MPB</SubjectCode> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Subject</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Arbeiderklassen</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Subject</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Gruvedrift</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Form</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Romaner</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Genre</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Romantikk</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Time</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>1900-1945</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Geograhpical_Place</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Kirkenes</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_Geographical_place</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Kirkenes</SubjectHeadingText> </Subject> <Subject> <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <SubjectSchemeName>Bokbasen_LitteraryType</SubjectSchemeName> <SubjectHeadingText>Skjønnlitteratur</SubjectHeadingText> </Subject> <Audience> <AudienceCodeType>02</AudienceCodeType> <AudienceCodeTypeName>Bokbasen_Audience</AudienceCodeTypeName> <AudienceCodeValue>Voksen</AudienceCodeValue> </Audience> </DescriptiveDetail> <CollateralDetail> <TextContent> <TextType>03</TextType> <ContentAudience>00</ContentAudience> <Text>Berit har hatt en tung tid og er blitt sendt bort for å komme til hektene igjen. Lenge er hun rolig og stiller ingen spørsmål. Så begynner minnene å komme tilbake Plutselig begynte hun å skjelve. For sitt indre blikk så hun for seg menneskemengden hvor hun hadde holdt en eller annen slags tale, men hva var det hun hadde sagt? Det måtte ha vært noe fryktelig galt Charlotte skal gifte seg med Philip, og alle burde glede seg på hennes vegne. Men slik er det ikke: Foreldrene orker knapt å snakke med henne etter at hemmeligheten hennes ble utbasunert for hele byen.</Text> </TextContent> <SupportingResource> <ResourceContentType>01</ResourceContentType> <ContentAudience>02</ContentAudience> <ResourceMode>03</ResourceMode> <ResourceVersion> <ResourceForm>02</ResourceForm> <ResourceVersionFeature> <ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType> <FeatureNote>ol.jpg</FeatureNote> </ResourceVersionFeature> <ResourceLink>https://api.boknett.no/metadata/export/object/download?id=cNCyyq0qYhEkXRED%2B%2BYmfHhXlIHVmBJBIKjoVX1YnvDvpLSAMgtQKn35QU4aWl%2Fd</ResourceLink> </ResourceVersion> </SupportingResource> <SupportingResource> <ResourceContentType>01</ResourceContentType> <ContentAudience>02</ContentAudience> <ResourceMode>03</ResourceMode> <ResourceVersion> <ResourceForm>02</ResourceForm> <ResourceVersionFeature> <ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType> <FeatureNote>os.jpg</FeatureNote> </ResourceVersionFeature> <ResourceLink>https://api.boknett.no/metadata/export/object/download?id=SF5R2njoX7yY9D2C3Bfd4HhXlIHVmBJBIKjoVX1YnvDvpLSAMgtQKn35QU4aWl%2Fd</ResourceLink> </ResourceVersion> </SupportingResource> <SupportingResource> <ResourceContentType>01</ResourceContentType> <ContentAudience>02</ContentAudience> <ResourceMode>03</ResourceMode> <ResourceVersion> <ResourceForm>02</ResourceForm> <ResourceVersionFeature> <ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType> <FeatureNote>org.jpg</FeatureNote> </ResourceVersionFeature> <ResourceLink>https://api.boknett.no/metadata/export/object/download?id=ZPMzVNWthTyGMZ9ueH15LvnW3umeve08hECBSpHZqEmT9kfNahXe4jsee9QakzlL</ResourceLink> </ResourceVersion> </SupportingResource> </CollateralDetail> <PublishingDetail> <Imprint> <ImprintIdentifier> <ImprintIDType>01</ImprintIDType> <IDTypeName>Bokbasen_ImprintID</IDTypeName> <IDValue>663901</IDValue> </ImprintIdentifier> <ImprintName>Bladkompaniet</ImprintName> </Imprint> <Publisher> <PublishingRole>01</PublishingRole> <PublisherIdentifier> <PublisherIDType>01</PublisherIDType> <IDTypeName>Bokbasen_Kundenummer</IDTypeName> <IDValue>0522</IDValue> </PublisherIdentifier> <PublisherName>Vigmostad &amp; Bjørke AS</PublisherName> </Publisher> <PublishingDate> <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole> <Date dateformat="05">2016</Date> </PublishingDate> <PublishingDate> <PublishingDateRole>12</PublishingDateRole> <Date dateformat="05">2016</Date> </PublishingDate> <PublishingDate> <PublishingDateRole>11</PublishingDateRole> <Date dateformat="00">20160219</Date> </PublishingDate> <LatestReprintNumber>1</LatestReprintNumber> </PublishingDetail> <RelatedMaterial> <RelatedProduct> <ProductRelationCode>06</ProductRelationCode> <ProductIdentifier> <ProductIDType>01</ProductIDType> <IDTypeName>Bokbasen_AlternativeFormat</IDTypeName> <IDValue>20160219140511489</IDValue> </ProductIdentifier> </RelatedProduct> </RelatedMaterial> <ProductSupply> <MarketPublishingDetail> <MarketPublishingStatus>04</MarketPublishingStatus> <MarketPublishingStatusNote>Grønn</MarketPublishingStatusNote> </MarketPublishingDetail> <SupplyDetail> <Supplier> <SupplierRole>06</SupplierRole> <SupplierName>FBF</SupplierName> </Supplier> <ProductAvailability>21</ProductAvailability> <Price> <PriceType>02</PriceType> <PriceAmount>98.00</PriceAmount> <Tax> <TaxType>01</TaxType> <TaxRateCode>Z</TaxRateCode> <TaxRatePercent>0</TaxRatePercent> </Tax> <CurrencyCode>NOK</CurrencyCode> </Price> </SupplyDetail> </ProductSupply> </Product>
stock_HGCS_defaultezinteger 0 0
bookmetaezinteger 1513182551 1513182551
Schilling_bok_dataonix FBF_0522_97882516938750401 01Schilling0522 039788251693875 159788251693875 00BC 08142gr 01180mm 02110mm 0314mm 10 01184 01 02Malmbyen 0122 01 01Skattejakt 1A0104Midtsund, Aud 1 01nob 0025603 0137910 24Bokbasen_LitteraryType2 02Bokbasen_AudienceVoksen 0300<P>Berit har hatt en tung tid og er blitt sendt bort for å komme til hektene igjen. Lenge er hun rolig og stiller ingen spørsmål. Så begynner minnene å komme tilbake </P> <P>Plutselig begynte hun å skjelve. For sitt indre blikk så hun for seg menneskemengden hvor hun hadde holdt en eller annen slags tale, men hva var det hun hadde sagt? Det måtte ha vært noe fryktelig galt </P> <P>Charlotte skal gifte seg med Philip, og alle burde glede seg på hennes vegne. Men slik er det ikke: Foreldrene orker knapt å snakke med henne etter at hemmeligheten hennes ble utbasunert for hele byen.</P> 1700 160006 03 Bladkompaniet 01 01Bokbasen_Kundenummer0522 Fagbokforlaget 02nettside 012016 122016 1 04 0120160218 03 067080003312310 FBF 21 0820160218 0298.00 Z098.00 NOK <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Product> <RecordReference>FBF_0522_9788251693875</RecordReference><NotificationType>04</NotificationType><RecordSourceType>01</RecordSourceType><RecordSourceIdentifier> <RecordSourceIDType>01</RecordSourceIDType><IDTypeName>Schilling</IDTypeName><IDValue>0522</IDValue></RecordSourceIdentifier> <ProductIdentifier> <ProductIDType>03</ProductIDType><IDValue>9788251693875</IDValue></ProductIdentifier> <ProductIdentifier> <ProductIDType>15</ProductIDType><IDValue>9788251693875</IDValue></ProductIdentifier> <DescriptiveDetail> <ProductComposition>00</ProductComposition><ProductForm>BC</ProductForm> <Measure><MeasureType>08</MeasureType><Measurement>142</Measurement><MeasureUnitCode>gr</MeasureUnitCode></Measure> <Measure><MeasureType>01</MeasureType><Measurement>180</Measurement><MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode></Measure> <Measure><MeasureType>02</MeasureType><Measurement>110</Measurement><MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode></Measure> <Measure><MeasureType>03</MeasureType><Measurement>14</Measurement><MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode></Measure> <Collection> <CollectionType>10</CollectionType><CollectionIdentifier> <CollectionIDType>01</CollectionIDType><IDValue>184</IDValue></CollectionIdentifier> <TitleDetail> <TitleType>01</TitleType><TitleElement> <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel><TitleText>Malmbyen</TitleText></TitleElement> <TitleElement> <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel><PartNumber>22</PartNumber></TitleElement> </TitleDetail> </Collection> <TitleDetail> <TitleType>01</TitleType><TitleElement> <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel><TitleText>Skattejakt</TitleText></TitleElement> </TitleDetail> <Contributor><SequenceNumber>1</SequenceNumber><ContributorRole>A01</ContributorRole><NameType>04</NameType><PersonNameInverted>Midtsund, Aud</PersonNameInverted></Contributor> <EditionNumber>1</EditionNumber><Language> <LanguageRole>01</LanguageRole><LanguageCode>nob</LanguageCode></Language> <Extent> <ExtentType>00</ExtentType><ExtentValue>256</ExtentValue><ExtentUnit>03</ExtentUnit></Extent> <Illustrated>01</Illustrated><Subject><SubjectSchemeIdentifier>37</SubjectSchemeIdentifier><SubjectCode>910</SubjectCode></Subject> <Subject><SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier><SubjectSchemeName>Bokbasen_LitteraryType</SubjectSchemeName><SubjectCode>2</SubjectCode></Subject> <Audience><AudienceCodeType>02</AudienceCodeType><AudienceCodeTypeName>Bokbasen_Audience</AudienceCodeTypeName><AudienceCodeValue>Voksen</AudienceCodeValue></Audience> </DescriptiveDetail> <CollateralDetail> <TextContent> <TextType>03</TextType><ContentAudience>00</ContentAudience><Text>&lt;P&gt;Berit har hatt en tung tid og er blitt sendt bort for å komme til hektene igjen. Lenge er hun rolig og stiller ingen spørsmål. Så begynner minnene å komme tilbake &lt;/P&gt; &lt;P&gt;Plutselig begynte hun å skjelve. For sitt indre blikk så hun for seg menneskemengden hvor hun hadde holdt en eller annen slags tale, men hva var det hun hadde sagt? Det måtte ha vært noe fryktelig galt &lt;/P&gt; &lt;P&gt;Charlotte skal gifte seg med Philip, og alle burde glede seg på hennes vegne. Men slik er det ikke: Foreldrene orker knapt å snakke med henne etter at hemmeligheten hennes ble utbasunert for hele byen.&lt;/P&gt;</Text></TextContent> <TextContent> <TextType>17</TextType><ContentAudience>00</ContentAudience></TextContent> <SupportingResource> </SupportingResource> <ResourceContentType>16</ResourceContentType><ContentAudience>00</ContentAudience><ResourceMode>06</ResourceMode><ResourceVersion> <ResourceForm>03</ResourceForm></ResourceVersion> </CollateralDetail> <PublishingDetail> <Imprint> <ImprintName>Bladkompaniet</ImprintName></Imprint> <Publisher> <PublishingRole>01</PublishingRole><PublisherIdentifier> <PublisherIDType>01</PublisherIDType><IDTypeName>Bokbasen_Kundenummer</IDTypeName><IDValue>0522</IDValue></PublisherIdentifier> <PublisherName>Fagbokforlaget</PublisherName><Website> <WebsiteRole>02</WebsiteRole><WebsiteDescription>nettside</WebsiteDescription></Website> </Publisher> <PublishingDate> <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole><Date dateformat="05">2016</Date></PublishingDate> <PublishingDate> <PublishingDateRole>12</PublishingDateRole><Date dateformat="05">2016</Date></PublishingDate> <LatestReprintNumber>1</LatestReprintNumber></PublishingDetail> <ProductSupply> <MarketPublishingDetail> <MarketPublishingStatus>04</MarketPublishingStatus><MarketDate> <MarketDateRole>01</MarketDateRole><Date dateformat="00">20160218</Date></MarketDate> </MarketPublishingDetail> <SupplyDetail> <Supplier> <SupplierRole>03</SupplierRole><SupplierIdentifier> <SupplierIDType>06</SupplierIDType><IDValue>7080003312310</IDValue></SupplierIdentifier> <SupplierName>FBF</SupplierName></Supplier> <ProductAvailability>21</ProductAvailability><SupplyDate> <SupplyDateRole>08</SupplyDateRole><Date dateformat="00">20160218</Date></SupplyDate> <Price> <PriceType>02</PriceType><PriceAmount>98.00</PriceAmount><Tax> <TaxRateCode>Z</TaxRateCode><TaxRatePercent>0</TaxRatePercent><TaxableAmount>98.00</TaxableAmount></Tax> <CurrencyCode>NOK</CurrencyCode></Price> </SupplyDetail> </ProductSupply> </Product>
4 entries for this language. 2 languages at all.
9788251693875
Nei

Relaterte objekter

Ingen